ONDO over op IBAN en gereed voor Europees incasseren (SEPA)

Zoals inmiddels al veelal in het landelijke nieuws is geweest, zijn er vanaf 1 augustus definitief nieuwe regels van kracht voor bankrekening nummers en incasso opdrachten. Dit is het gevolg van afspraken in Europees verband om alle betrokken landen op gelijke wijze hun bankzaken te laten regelen. Ook ONDO ontkomt niet aan deze aanpassingen en heeft die recent doorgevoerd.
 
Het internationale bankrekening nummer IBAN van ONDO is NL61INGB0002206739.
De incasso opdrachten voor de contributie per kwartaal gaan vanaf nu via het zogenaamde SEPA bank formaat.
In de boekhoud software van ONDO zijn de benodigde zaken ingevoerd en de eerstvolgende incasso voor het 3e kwartaal 2014 zal naar verwachting midden oktober van uw bankrekening worden afgeschreven, althans voor diegenen die ONDO in het verleden hiertoe hebben gemachtigd.
 
In  principe wordt ernaar gestreefd om de incasso uit te voeren als volgt:
3e kwartaal van het kalenderjaar ofwel eerste helft veldseizoen – eind september
4e kwartaal van het kalenderjaar ofwel eerste helft zaalseizoen – eind november
1e kwartaal van het kalenderjaar ofwel tweede helft zaalseizoen – midden februari
2e kwartaal van het kalenderjaar ofwel tweede helft veldseizoen – midden mei
Als gevolg van de omzettingen IBAN/SEPA zal de eerstvolgende keer de incasso voor het 3e kwartaal dit keer dus enigszins zijn verlaat.
 
De vermelding van het bankrekening nummer op deze website is gewijzigd en ook het declaratieformulier.
Binnenkort zal ook het aanmeldingsformulier nog worden aangepast in verband met de machtiging voor incassering.
 
Arjen Hoefkens, penningmeester

Programmaboek kv ONDO

Facebook kv ONDO